Big_loader_ajax

Průběh projektu

 1. Technická studie
  • Konzultace zadání
  • Předběžná technická studie a návrh
  • Konzultace finančních zdrojů  a návratnosti investice
 2. Detailní návrh
  • Detailní technologická studie a výpočet kapacit
  • Optimalizace materiálových toků a stanovení úzkých míst výroby
  • Návrh optimálního stupně automatizace
  • Návrh layoutu a systému řízení a reportování výroby
 3. Realizace
  • Dodávka projektu na klíč včetně projektového řízení různých dodavatelů
  • Programování strojů, robotů a manipulátorů a komunikace mezi jednotlivými prvky
  • Finální uvedení do provozu a předání pracoviště včetně dokumentace
  • Školení obsluhy a údržby
 4. Servis
  • Zajištění servisu a náhradních dílů po celém světě
  • Poradenství a diagnostika poruch pomocí dálkové diagnostiky
  • Rekonstrukce projektu dle nově vzniklých požadavků, update softwaru, atd.