Big_loader_ajax

Ekonomické efekty

• snížení výrobních nákladů (mzdy, materiálu)

•snížení režijních nákladů

•zvýšení produktivity práce a objemu výroby

•zkrácení průběžné doby vývoje a výroby

•pružná reakce na přání zákazníka

•nadstandardní jakost

 

Všechny tyto ukazatele mají v konečném důsledku jediný a zároveň nejdůležitější benefit a to je ZISK. 
Což dokazujeme následujícím výpočtem.

 

   1) Časový snímek pracovní doby a vytížení obráběcího stroje – VDI systém                                                                               

 

 

 2) Časový snímek pracovní doby a vytížení obráběcího stroje – CAPTO systém

    ZÁVĚR VÝPOČTŮ

   Z výpočtů vyplívá, že při použití robotizace dosáhneme úspory jak v disponibilitě lidské práce, tak i v disponibilitě strojní.

   Do disponibility lidské práce zahrnujeme časy převzetí směny, oběd, manipulace s materiálem…atd. Všechny tyto časy s použitím robotizace odpadají a tím pádem zvyšujeme vytížení samotného stroje a také produkci finálního výrobku.

   Do disponibility strojní zařazujeme časy na seřízení nástroje, výměnu destiček, korekci nástrojů…atd. Všechny tyto časy s použitím robotizace minimalizujeme, a v konečném důsledku dosáhneme zvýšení čistého času obrábění, což je patrné z našeho grafu.