Big_loader_ajax

Automatizované výrobní linky

Automatizované výrobní linky jsou vyšším stupněm automatizované výroby. KOVOSVIT MAS a.s. nabízí kompletní řešení investičních „Projektů na klíč“ dle individuálních potřeb zákazníka, včetně automatizace a dodávky strojů nad rámec výrobního sortimentu KOVOSVIT MAS a.s., přičemž garantujeme funkčnost celého investičního projektu.

Hlavním cílem je maximálně efektivní proces pro celou technologii výrobku včetně kontroly kvality, konzervace, balení, atd. a zavedení manažerského reportingu.

 

Příklad realizace

 • Pružná výrobní linka // Elastyczna linia produkcyjna
 • 4 × MCV 1000 5AX, 2 × MCV 1016 // 4 × MCV 1000 5AX, 2 × MCV 1016
 • Robot Fanuc s pojezdem 24 metrů // Robot Fanuc z przesuwem 24 metry
 • Centrální vstup a výstup materiálu ovládaný robotem
 • Centrální sklad nástrojů ovládaný robotem
 • Čipování nástrojů
 • Zásobník nástrojů obsahuje 288 pozic
 • Možnost vyřazení každého stroje z automatického procesu, bez vlivu na funkci celé linky
 • Materiálový tok řešený paletovým systémem – robot manipuluje k jednotlivým strojům s celou paletou na které jsou rozmístěny obrobky
 • Měření nástrojů vně linky
 • MES System
  • Plánování a řízení materiálových toků
  • Správa dat
  • Reporting
  • Motivační obrazovky
  • Vizuální zobrazení stavu linky a probíhajících procesů
 • Linka splňuje Evropskou bezpečnostní normu Machine directiv 2006 / 42 / EC

 

Galerie

automatizace...

automatizace...


Video
0

Stavba linky

0

Funkce linky